Hướng dẫn sử dụng Mentimeter để tạo quiz và game

Tạo Quizz và game với Mentimeter

Mentimeter là một ứng dụng tuyệt vời cho phép thầy cô sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính bảng để bỏ phiếu, voete hay trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào.

Cách thức hoạt động:

 • Tạo câu hỏi của thầy cô
 • Cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính bảng của họ để vote hoặc điền câu trả lời
 • Hiển thị kết quả.

Hướng dẫn sử dụng:

– Bước 1: Đăng ký tài khoản tại https://www.mentimeter.com

http://hpu.edu.vn/upload/company/117/317/Ktngoc/A1.png

Nhấn vào “Your presentations”, hiển thị màn hình sau:

– Bước 2: Click vào “New presentation” để tạo bài Thuyết trình mới và đặt tên cho bài Thuyết trình của thầy cô.

Speech Bubble: Rectangle: Đặt tên cho câu hỏi

Hiển thị giao diện sau:

Speech Bubble: Rectangle: Các dạng câu hỏi

Chọn loại câu hỏi cần sử dụng

Type chứa các dạng câu hỏi để thầy cô lựa chọn bao gồm:

 • Multiple choice chọn nhiều đáp án
 • Image choice: chọn hình ảnh
 • Word Cloud: liên kết từ
 • Scales: cấp độ
 • Open Ended: kết mở
 • 100 Points: Thang 100 điểm
 • 2 by 2 Matrix – Ma trận 2*2
 • Who will win – Ai sẽ thắng
 • Q&A: Hỏi đáp.

Thầy cô chọn dạng câu hỏi phù hợp, ví dụ như “Multiple choice”, gõ câu hỏi vào ô “Your question” và gõ các đáp án tại ô “Options” và nhấn vào “Present”.

http://hpu.edu.vn/upload/company/117/317/Ktngoc/A5.png

Học sinh của thầy cô sẽ dùng điện thoại và truy cập vào địa chỉ: www.menti.com hoặc app Mentimeter trên điện thoại và sử dụng mã Mentimeter đưa ra. Mỗi một câu hỏi sẽ có một code riêng, trả lời nhiều câu hỏi thì lần lượt nhập từng code của mỗi câu hỏi đó.

http://hpu.edu.vn/upload/company/117/317/Ktngoc/A6_1.png

Nhập mã trên điện thoại và nhấn vào “Submit”

Speech Bubble: Rectangle: Nhập mã “Code” bằng điện thoại

Chọn phương án trả lời và nhấn vào “Submit”

http://hpu.edu.vn/upload/company/117/317/Ktngoc/A7.jpg

Ngay lập tức, kết quả sẽ được đưa ra mà thầy cô không cần phải tổng hợp hay thống kê con số. Học sinh và thầy cô sẽ nhìn thấy trực tiếp kết quả mà họ lựa chọn.

http://hpu.edu.vn/upload/company/117/317/Ktngoc/A8.png

Đây là một trong những công cụ thật tuyệt vời để thay đổi phương thức giảng dạy trên lớp đối với những học sinh luôn thích khám phá những ứng dụng mới và tiện lợi. Chúc thầy cô thành công và có những trải nghiệm tuyệt với cùng với Menti!

Thầy cô có thể tham khảo thêm: Hướng dẫn sử dụng Class Dojo

Billy Nguyễn