Tổng hợp phím tắt trong Adobe Acrobat Reader nhanh, tiện lợi

Adobe Acrobat Reader là phần mềm hỗ trợ xem, thao tác, in và quản lý các tệp PDF được nhiều người tin dùng. Và để tiện cho việc thao tác trên Acrobat Reader thì phím tắt là một trong những thứ mà người dùng quan tâm nhất. Bài viết này thế giới thủ thuật sẽ tổng hợp các phím tắt trong Adobe Acrobat Reader giúp bạn thao tác dễ dàng hơn. Hãy cùng theo dõi nhé!

1. Phím tắt để chọn công cụ

Công cụPhím tắt trên WindowsPhím tắt trên MacOS
Hand toolHH
Temporarily select the Hand toolSpacebarSpacebar
Select toolVV
Marquee Zoom toolZZ
Cycle through zoom tools: Marquee Zoom, Dynamic Zoom, LoupeShift + ZShift + Z
Tạm thời chọn Dynamic Zoom tool (khi chọn công cụ Marquee Zoom)ShiftShift
Tạm thời thu nhỏ (khi chọn công cụ Marquee Zoom)CtrlOption
Tạm thời chọn Zoom In toolCtrl + SpacebarCommand + Spacebar
Select Object toolRR
Edit Object toolOO
Enter/Exit Forms editingAA
Crop toolCC
Link toolLL
Text Field toolFF
Chuyển đổi giữa các công cụ trong chế độ soạn thảo biểu mẫu: Text Field, Check Box, Radio Button, List Box, Dropdown Box, Button, Digital Signature, BarcodeShift + FShift + F
3D toolMM
Chuyển đổi giữa các Multimedia tools: 3D object, SWF, Sound, VideoShift + MShift + M
Edit Document Text toolTT
RedactionShift + Y Shift + Y 
Chuyển đổi giữa các Touch Up tools: Touch Up Text, Touch Up Reading Order, Touch Up ObjectShift + TShift + T
JavaScript DebuggerCtrl + JCtrl + J
Insert Blank Pages toolShift + Ctrl + TShift + Command + T
Insert FilesCtrl + Shift + ICommand + Shift + I
Delete pagesCtrl + Shift + DCommand + Shift + D
Open Output Preview~~
Touch Up Reading Order tool (hoặc nếu đã được chọn, đưa tiêu điểm trở lại hộp thoại)Shift + Ctrl + UShift + Command + U

2. Phím tắt ghi chú, bình luận

Công cụ/Chức năngPhím tắt trên WindowsPhím tắt trên MacOS
Sticky Note toolSS
Text Edits toolEE
Stamp toolKK
Current highlighting toolUU
Cycle through highlighting tools: Highlighter, Underline Text, Cross Out TextShift + UShift + U
Current drawing markup toolDD
Chuyển đổi giữa các drawing markup tools: Cloud, Arrow, Line, Rectangle, Oval, Polygon Line, Polygon, Pencil Tool, Eraser ToolShift + DShift + D
Cloud toolQQ
Text Box toolXX
Current Stamp or Attach toolJJ
Chuyển đổi giữa Stamp, Attach File, Record Audio CommentShift + JShift + J
Di chuyển tiêu điểm đến comment hoặc biểu mẫu tiếp theoTabTab
Di chuyển tiêu điểm đến comment hoặc biểu mẫu trước đóShift + TabShift + Tab
Thêm dấu tích trong comments list cho nhận xét đã chọnShift + KShift + K
Mở cửa sổ ghi chú bật lên (hoặc trường văn bản trong comments list) cho comment được đặt tiêu điểmEnterReturn
Trả lời comment trong comments list có đặt tiêu điểmRR
Đóng hoặc thoát cửa sổ bật lên (hoặc trường văn bản trong comments list) cho nhận xét có tiêu điểmEscEsc

3. Phím tắt thao tác với tài liệu PDF trong Acrobat Reader

Chức năngPhím tắt trên WindowsPhím tắt trên MacOS
Màn hình trướcPage Up hoặc Shift + EnterPage Up hoặc Shift + Return
Màn hình tiếp theoPage Down hoặc EnterPage Down hoặc Return
Trang đầu tiênHome hoặc Shift + Ctrl + Page Up hoặc Shift + Ctrl + Mũi tên lênHome hoặc Shift + Command + Mũi tên lên
Trang cuối cùngEnd hoặc Shift + Ctrl + Page Down hoặc Shift + Ctrl + Mũi tên xuốngEnd hoặc Shift + Command + Mũi tên xuống
Trang trướcMũi tên trái hoặc Ctrl + Page UpMũi tên trái hoặc Command + Page Up
Trang tiếp theoMũi tên phải hoặc Ctrl + Page DownMũi tên phải hoặc Command + Page Down
Đi tới trangCtrl + Shift + NCommand + Shift + N
Tài liệu mở trước đóCtrl + F6Command + F6
Tài liệu mở tiếp theoShift + Ctrl + F6Shift + Command + F6
Cuộn lênMũi tên lênMũi tên lên
Cuộn xuốngMũi tên xuốngMũi tên xuống
Cuộn (khi công cụ Hand được chọn)SpacebarSpacebar
Phóng toCtrl + =Ctrl + =
Thu nhỏCtrl + –Ctrl + –

4. Phím tắt để làm việc với biểu mẫu

Chức năngPhím tắt trên WindowsPhím tắt trên MacOS
Chuyển đổi giữa chỉnh sửa và xem trước biểu mẫuPP
Toggle Guides On/OffGG
Căn chỉnh các trường đã chọn sang tráiLL
Căn chỉnh các trường đã chọn sang phảiRR
Căn chỉnh các trường đã chọn lên trênTT
Căn chỉnh các trường đã chọn xuống dướiBB
Căn chỉnh các trường đã chọn theo chiều ngangHH
Căn chỉnh các trường đã chọn theo chiều dọcVV
Các trường ở giữa theo chiều ngangShift + HShift + H
Các trường ở giữa theo chiều dọcShift + VShift + V
Highlight các trườngShift + LShift + L
Hiển thị Tab OrderShift + NShift + N
Tài liệu JavaScriptsShift + DShift + D

5. Phím tắt để làm việc với PDF Portfolio

Chức năngPhím tắt trên WindowsPhím tắt trên MacOS
Di chuyển tiêu điểm đến hàng tiếp theo hoặc hàng trước đó khi ở trong phần nội dung của danh sách tệp ở bên tráiMũi tên lên hoặc Mũi tên xuốngMũi tên lên hoặc Mũi tên xuống
Nếu được nhấn trong phần nội dung của danh sách tệp sẽ điều hướng lên một cấp từ một thư mụcBackspaceBackspace
Nhấn nút quay lại trong một thư mục nếu tiêu điểm nằm trên nút.Enter hoặc SpacebarEnter hoặc Spacebar
Nếu được nhấn khi tiêu điểm nằm trên một hàng trong danh sách tệp đại diện cho một thư mục con sẽ điều hướng đến một thư mục con hoặc mở tệp đính kèm ở chế độ xem trước.EnterEnter
Nếu trong phần nội dung của danh sách tệp sẽ chuyển đến hàng đầu tiên hoặc hàng cuối cùngHome hoặc EndHome hoặc End
Nếu nằm trong phần nội dung của danh sách tệp sẽ di chuyển đến tập hợp hàng tiếp theo hoặc cuối cùng để vừa với màn hìnhPage Down hoặc Page UpPage Down hoặc Page Up
Chọn hoặc bỏ chọn tất cả các tệpCtrl + A hoặc Shift + Ctrl + ACommand + A hoặc Shift + Command + A
Nếu trong phần nội dung của danh sách tệp, sẽ mở rộng lựa chọn bằng cách thêm hàng tiếp theo phía trên hoặc bên dưới hàng đã chọnShift + Mũi tên lên hoặc Shift + Mũi tên xuốngShift + Mũi tên lên hoặc Shift + Mũi tên xuống
Thay đổi xem hàng có tiêu điểm có nằm trong vùng chọn hay khôngCtrl + SpacebarCommand + Spacebar
Di chuyển tiêu điểm lên hoặc xuống một hàng mà không thay đổi lựa chọnCtrl + Mũi tên lên hoặc Ctrl + Mũi tên xuốngCommand + Mũi tên lên hoặc Command + Mũi tên xuống

6. Phím tắt để điều hướng các bảng tác vụ

Chức năngPhím tắt trên WindowsPhím tắt trên MacOS
Di chuyển tiêu điểm đến mục tiếp theo trong ngăn tài liệu, bảng tác vụ, thanh thông báo và thanh điều hướngF6F6
Di chuyển tiêu điểm đến mục trước đó trong ngăn tài liệu, bảng tác vụ, thanh thông báo và thanh điều hướngShift + F6Shift + F6
Di chuyển tiêu điểm sang bảng tiếp theo trong bảng tác vụCtrl + TabCtrl + Tab
Di chuyển tiêu điểm sang bảng trước đó trong bảng tác vụCtrl + Shift + TabCommand + Shift + Tab
Điều hướng đến bảng điều khiển tiếp theo và bảng điều khiển trong một bảng tác vụ đang mởTabTab
Điều hướng đến bảng điều khiển trước đó và bảng điều khiển trong một bảng tác vụ đang mởShift + TabShift + Tab
Điều hướng đến nút lệnh tiếp theo trong bảng điều khiểnMũi tên xuốngMũi tên xuống
Điều hướng đến nút lệnh trước đó trong bảng điều khiểnMũi tên lênMũi tên lên
Mở rộng hoặc thu gọn bảng điều khiển trong tiêu điểm (nhấn F6 để di chuyển tiêu điểm đến bảng công cụ, sau đó chuyển sang bảng mong muốn)Spacebar hoặc EnterSpacebar hoặc Enter
Mở hoặc đóng bảng tác vụShift + F4Shift + F4
Đóng ngăn để liệt kê các nhiệm vụ của một hành độngCtrl + Shift + F4Ctrl + Shift + F4
Mở menu và di chuyển tiêu điểm đến tùy chọn menu đầu tiên khi tiêu điểm nằm trên một lệnh có menu con của phần tử menu con với một flyoutSpacebar hoặc EnterSpacebar hoặc Enter
Di chuyển tiêu điểm trở lại nút lệnh chính với một menu con hoặc phần tử menu con với một flyoutEscEsc
Chạy lệnh trong tiêu điểmSpacebar hoặc EnterSpacebar hoặc Enter
Điều hướng đến mục tiếp theo trong bảng hiện hoạt trong các hộp thoại: Create New Action, Edit Action, Create Custom Tool, hoặc Edit Custom Tool dialog boxesTabTab
Điều hướng đến mục trước đó trong bảng hiện hoạt trong các hộp thoại: Create New Action, Edit Action, Create Custom Tool, hoặc Edit Custom Tool dialog boxesShift + TabShift + Tab

7. Phím tắt điều hướng chung trong Acrobat Reader

Chức năngPhím tắt trên WindowsPhím tắt trên MacOS
Di chuyển tiêu điểm vào menuF10Control + F2
Di chuyển tiêu điểm đến thanh công cụ trong trình duyệt và ứng dụngShift + F8Shift + F8
Điều hướng qua các điều khiển khác ở thanh trên cùng – Home, Tools, DocumentMũi tên trái/Mũi tên phải hoặc Tab/Shift TabMũi tên trái/Mũi tên phải hoặc Tab/Shift Tab
Chọn một điều khiển được đánh dấu trong thanh trên cùngEnter hoặc SpacebarEnter hoặc Spacebar
Di chuyển đến tab tài liệu đang mở tiếp theo (khi nhiều tài liệu đang mở trong cùng một cửa sổ)Ctrl + TabControl + Tab
Di chuyển đến tab tài liệu đang mở trước đó (khi nhiều tài liệu đang mở trong cùng một cửa sổ)Ctrl + Shift + TabControl + Shift + Tab
Di chuyển đến cửa sổ tài liệu đang mở tiếp theo (khi tiêu điểm nằm trên ngăn tài liệu)Ctrl + F6Command + F6
Di chuyển đến cửa sổ tài liệu đang mở trước đó (khi tiêu điểm nằm trên ngăn tài liệu)Ctrl + Shift + F6Command + Shift + F6
Đóng tài liệu hiện tạiCtrl + F4Command + F4
Đóng tất cả các tài liệu đang mởKhông hỗ trợCommand + Option + W
Di chuyển tiêu điểm đến trường nhận xét, liên kết hoặc biểu mẫu tiếp theo trong ngăn tài liệuTabTab
Di chuyển tiêu điểm đến ngăn tài liệuF5F5
Di chuyển tiêu điểm đến trường nhận xét, liên kết hoặc biểu mẫu trước đó trong ngăn tài liệuShift + TabShift + Tab
Kích hoạt công cụ, mục đã chọn (chẳng hạn như một đoạn phim hoặc dấu trang) hoặc lệnhSpacebar hoặc EnterSpacebar hoặc Enter
Mở context menuShift + F10Control + click
Đóng context menuF10Esc
Quay lại Hand tool hoặc Select toolEscEsc
Di chuyển tiêu điểm đến tab tiếp theo trong hộp thoại được sắp xếp theo tabCtrl + TabKhông hỗ trợ
Di chuyển đến kết quả tìm kiếm trước đó và đánh dấu nó trong tài liệuShift + F3 hoặc Ctrl + Shift + GShift + Command + G
Tìm trong tài liệuCtrl + FCommand + F
Di chuyển đến kết quả tìm kiếm tiếp theo và đánh dấu kết quả đó trong tài liệuF3 hoặc Ctrl + GCommand + G
Tìm kiếm tài liệu trước đó (với kết quả tìm kiếm hiển thị nhiều tệp)Alt + Shift + Mũi tên tráiCommand + Shift + Mũi tên trái
Tìm kiếm tài liệu tiếp theo (với kết quả tìm kiếm hiển thị nhiều tệp)Alt + Shift + Mũi tên phảiCommand + Shift + Mũi tên phải
Chọn văn bản (đã chọn bởi Select tool)Shift + Nút mũi tênShift + Nút mũi tên
Chọn từ tiếp theo hoặc bỏ chọn từ trước đó (đã chọn bởi Select tool)Shift + Ctrl + Mũi tên trái hoặc Mũi tên phảiKhông hỗ trợ
Tăng hoặc giảm giá trị của thanh trượtMũi tên trái hoặc Mũi tên phảiControl + Option + Mũi tên trái hoặc Mũi tên phải

8. Phím tắt để làm việc với bảng điều hướng trong Acrobat Reader

Chức năngPhím tắt trên WindowsPhím tắt trên MacOS
Mở và di chuyển tiêu điểm đến bảng điều hướngCtrl + Shift + F5Command + Shift + F5
Di chuyển tiêu điểm giữa tài liệu, thanh thông báo và bảng điều hướngF6F6
Di chuyển tiêu điểm đến ngăn hoặc bảng điều khiển trước đóShift + F6Shift + F6
Di chuyển giữa các phần tử của bảng điều hướng đang hoạt độngTabTab
Di chuyển đến bảng điều hướng trước đó hoặc tiếp theo và làm cho nó hoạt động (khi tiêu điểm nằm trên nút bảng điều khiển)Mũi tên lên hoặc Mũi tên xuốngMũi tên lên hoặc Mũi tên xuống
Di chuyển đến bảng điều hướng tiếp theo và làm cho nó hoạt động (khi tiêu điểm ở bất kỳ đâu trong ngăn điều hướng)Ctrl + TabKhông hỗ trợ
Chọn hoặc bỏ chọn một tệp trong danh sách tệp (mở/đóng Context pane với lựa chọn tệp)SpaceSpace
Chọn hoặc bỏ chọn To Do card (mở/đóng Context pane với lựa chọn To Do card)SpaceSpace
Mở tệp đã chọn trong danh sách tệpEnterEnter
Mở thẻ To Do card đã chọnEnterEnter
Di chuyển tiêu điểm đến hàng tệp tiếp theo/trước đó trong danh sách tệp để chọn hàng tệp duy nhấtNút mũi tênNút mũi tên
Mở rộng lựa chọn bằng cách thêm hàng tiếp theo ở trên hoặc dưới hàng đã chọnShift + Nút mũi tênShift + Nút mũi tên
Di chuyển tiêu điểm lên hoặc xuống một hàng mà không thay đổi lựa chọnCtrl + Nút mũi tênCommand + Nút mũi tên
Mở rộng dấu trang hiện tại (tập trung vào bảng dấu trang)Mũi tên phải hoặc Shift + +Mũi tên phải hoặc Shift + +
Thu gọn dấu trang hiện tại (tập trung vào bảng dấu trang)Mũi tên trái hoặc Shift + –Mũi tên trái hoặc Shift + –
Mở rộng tất cả các dấu trangShift + *Shift + *
Thu gọn dấu trang đã chọn//
Di chuyển tiêu điểm đến mục tiếp theo trong bảng điều hướngMũi tên xuốngMũi tên xuống
Di chuyển tiêu điểm đến mục trước trong bảng điều hướngMũi tên lênMũi tên lên

9. Phím tắt để điều hướng cửa sổ trợ giúp trong Acrobat Reader

Chức năngPhím tắt trên WindowsPhím tắt trên MacOS
Mở cửa sổ trợ giúpF1F1 hoặc Command + ?
Đóng cửa sổ trợ giúpCtrl + W hoặc Alt + F4Command + W
Quay lại chủ đề đã mở trước đóAlt + Mũi tên tráiCommand + Mũi tên trái
Chuyển sang chủ đề tiếp theoAlt + Mũi tên phảiCommand + Mũi tên phải
Di chuyển đến bảng tiếp theoCtrl + TabKhông hỗ trợ
Di chuyển đến bảng trước đóShift + Ctrl + TabKhông hỗ trợ
Di chuyển tiêu điểm đến liên kết tiếp theo trong một bảngTabKhông hỗ trợ
Di chuyển tiêu điểm đến liên kết trước đó trong một bảngShift + TabKhông hỗ trợ
Kích hoạt liên kết được đánh dấuEnterKhông hỗ trợ
In chủ đề trợ giúpCtrl + PCommand + P

10. Phím tắt thao tác các tính năng khác

Chức năngPhím tắt trên WindowsPhím tắt trên MacOS
Chỉnh sửa tagF2F2
Thay đổi cài đặt của chế độ đọc cho tài liệu đang xemShift + Ctrl + 5Shift + Command + 5
Chỉnh sửa một tệp PDF được gắn thẻ và quay lại chế độ xem chưa được chỉnh sửaCtrl + 4Command + 4
Kích hoạt và hủy kích hoạt Read Out LoudShift + Ctrl + YShift + Command + Y
Chỉ đọc to trang hiện tạiShift + Ctrl + VShift + Command + V
Đọc to từ trang hiện tại đến cuối tài liệuShift + Ctrl + BShift + Command + B
Tạm dừng đọc toShift + Ctrl + CShift + Command + C
Ngừng đọc toShift + Ctrl + EShift + Command + E

Trên đây là bài viết tổng hợp các phím tắt trong Acrobat Reader. Hy vọng bài biết sẽ giúp bạn sử dụng phần mềm này hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Chúc các bạn thành công!

Tham khảo thêm:

Cẩm nang dạy học